ruimtelijk werk

 

Bij mijn werk wordt met omtrekkende bewegingen de omgeving afgetast. Een omgeving die steeds verandert door de manier waarop wij die waarnemen en herinneren. In het geheugen gaan plaatsen waar je bent geweest vervagen, vervormen en in elkaar overlopen. Met fragmenten van verschillende plaatsen vormt ieder zijn eigen mentale ruimte.

In open ruimtelijke constructies worden met foto's of tekeningen plaatsen en landschappen gereconstrueerd. De verschillende elementen gaan verbindingen en dialogen aan met elkaar, met de omgeving en met de toeschouwer. De open bewegelijke structuren van de beelden vormen een schakel tussen binnen en buitenwereld. Door de open constructie en de transparante en spiegelende elementen wordt de omgeving in het beeld opgenomen. Vanuit verschillende invalshoeken biedt het werk zowel een blik op de omgeving als op een ruimte waarin je je denkbeeldig kunt verplaatsen.

Naast een voorkeur voor het uitvoeren van monumentale opdrachten heb ik ook veel affiniteit met tijdelijke projecten voor een specifieke plek. Bij mijn werk in de openbare ruimte ga ik vaak uit van landschappelijke, architectonische, sociale en historische aspecten van de betreffende locatie. Verschillende tijden en plaatsen worden daarbij met elkaar verbonden.

© mieke van den hoeven 2011